THIO-SUL

Toplam Azot (N) %15 w/w
    Amonyum Azotu % 11.3 w/w
    Üre Azotu % 2.6 w/w
    Nitrat Azotu % 1.1 w/w

THIO-SUL biüre bakımından düşük azotlu bir sıvı gübre kombinasyonudur. Damla sulama ile bitki gelişim devresinde 15-20 günde bir dekara 1-2 litre kullanılır. THIO-SUL her türlü toprak koşullarında güçlü asidifiye etme özelliği nedeniyle toprak pH’ını düşürür. Ayrıca su geçirgenliğini arttırır, tuzluluğu azaltır. Toprakta fiksasyona uğramış bitki besin maddelerinin çözülmesini ve bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.

 

THIO-SUL her türlü toprak koşullarında çok güçlü asidifiye etme özelliğine sahiptir. Bu özellik, toprakta bağlanmış Fosfor ve Potasyum gibi Bitki Besin Maddelerinin ve Çinko, Mangan, Demir, Bakır gibi İz Elementlerinin çözünmesini ve bitkiler tarafından alınmasını kolaylaştırır.

 

BİTKİLERDE YAPRAKTAN UYGULANMAMALIDIR.

 

THIO-SUL’UN SAĞLADIĞI FAYDALAR

  • Toprak ve bitkilere (N) ve (S) içeriğinden daha fazla fayda sağlar.
  • Diğer sıvı gübreler ile karıştırıldığında (UAN veya APP) gibi mikrobesin maddelerinin açığa çıkmasını teşvik eder (Mn, Fe).
  • Nitrifikasyon hızını geriletir ve daha fazla miktarda (P) açığa çıkarır.
  • Kullanılan (N) gübrelerin performansını ve etkenliğini, nitrifikasyon hızlarını azaltarak sağlar (Nitratın topraktan yıkanmasını yavaşlatır).
  • Toprakta (N)’u NH4+ formunda tutarak (N)’lu gübrelerin etkenliğini arttırır.
  • Bitkilerin kök bölgesinde toprağı gevşeterek bitkinin daha sağlıklı gelişmesini sağlar.
  • (Na) tuzunu kök bölgesinden uzaklaştırır.
  • Toprak yapısını ıslah ederek suyun geçirgenliğini arttırır.
  • Bitkilere 4.üncü ana besin maddesi olan (S)’ü temin ederek yüksek verim ve kalite artışı sağlar.
  • Sadece çok değerli bir bitki besleme yardımcı maddesi değil, aynı zamanda üreticinin bitki besleme programını dikkate değer oranlarda etkinlik sağlayarak, arttırır.
Kategoriler: , Product ID: 2919