SULPO

%11 K2O w/w

 

SULPO doğrudan toprağa uygulanmak üzere geliştirilmiş bir formülasyon olduğundan, bitkilere yapraktan uygulanmamalıdır.

 

SULPO salma, karık sulama, yağmurlama sistemleri ile uygulamalar için uygundur. Damla sulama sistemlerinde kullanılması tavsiye edilmez.

 

Dekar başına uygulanacak Sulpo 2-4 litre arasındadır.

 

Yağmurlama sulama sistemleri ile uygulanması durumunda; sulama yapılacak sürenin 1/3’lük kısmından sonra sisteme SULPO verilmeli ve ardından sulamaya en az 1-2 saat devam edilmelidir.

 

Toprak sıcaklığı +10 C’nin altına düştüğünde, bitki kökleri topraktaki Fosfor (P) başta olmak üzere bitki besin maddelerini almakta zorluk çeker. Bu topraklara sulama suyu ile SULPO verildiğinde, bitkinin ihtiyacı olan ve SULPO’nun bünyesinde bulunan Potasyum (K2O) ile topraktaki Fosfor (P) ve İz Elementlerin bitkiler tarafından kolayca alınması sağlanır. Üründe olgunluğa bağlı renk bozuklukları kaybolur (Kanser).

 

SULPO ayrıca, aşırı gübreleme sonucunda özellikle kış koşullarında toprakta biriken gübrelerin oluşturduğu tuzluluğu da ortadan kaldırarak, toprakta bağlı durumdaki Bitki Besin Maddelerinin kökler tarafından alınımını sağlar ve toprağın su geçirgenliğini arttırır. SULPO doğrudan toprağa uygulanmak üzere geliştirilmiş bir formülasyon olduğundan;

 

BİTKİLERDE YAPRAKTAN UYGULANMAMALIDIR.

 

Salma veya karık sulama ile dekara 4 lt dozunda uygulanması tavsiye edilir.

Kategoriler: , Product ID: 2921