Proton®

PROTON tarımda kullanılan, biyolojik olarak en aktif ve en zengin besin maddelerini içeren deniz yosunu çeşidi, ascophyllum nodosum’un taze olarak işlenmesinden elde edilmiştir. Kök sistemi olmayan, tuzlu deniz suyundan beslenebilen, buzlar altında uzun dönem canlı kalıp, sınırlı büyüme şartlarında metrelerce uzayabilen bu yosunlar, araştırmacılar için tarım dünyasına destek verebilecek önemli bir malzeme olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

PROTON® bitkilerde doğal olarak bulunan Organik Maddeler, Alginik Asitler amino asitler, çeşitli besin elementlerinden oluşan, tabii organik bir besin maddesidir. Tüm bu maddeler bitki sağlığı, beslenmesi ve ürünün kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. PROTON® ‘un aktif maddesi diğer bitki gelişim düzenleyiciler ile birlikte harekete geçerek hücre faaliyetlerini ve protein sentezini teşvik eder.

Proton, çeşitli besin maddeleri ihtiva eden tabii bir gübredir. Çevreyi kirletmez, fitotoksik değildir, ilaçlarla karıştırılabilir, sistemiktir ve kısa sürede bitki tarafından alınır.

 

Proton’un Faydaları

 • Sağlıklı kök ve kılcal kök gelişimini teşvik eder, bitki besin maddeleri ve suyun bitkide iletimini ve yarayışlılığını artırır, bitkilerin bütün gelişim dönemlerinde düzenli gelişimine yardımcı olur.
 • Sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler ve organik asitlerin üretiminin artmasını teşvik eder.
 • Bitkideki hücre zarlarının, proteinlerin ve klorofillerin durağanlaşmasına yardım eder, böylece yaşlanmayı geciktirir.
 • Bitkinin koruyucu proteinler üretimine yardımcı olur, kolaylaştırır ve teşvik eder.
 • Bitkinin doğal bağışıklık mekanizmasına katkıda bulunan bileşikler olarak bilinen Fitoaleksinlerin ve Peroksidaz üretimini teşvik eder.
 • Bitkinin olumsuz çevre şartlarına direncinin artmasına yardımcı olur.

Uygulamalarla İspatlanan Proton Başarısı

 • Proton sayesinde fotosentezin artması ile maksimum meyve tutumu ve erken gelişme için gerekli bitki şekeri üretimi artar.
 • Proton’da bulunan besin maddeleri ve diğer doğal bitki gelişim düzenleyicilerinin hücre faaliyetlerini arttırması yoluyla kalite ve verimde artışlar olur.
 • Proton bitki dokularının bozulmasını önleyen antioksidan oluşumunu teşvik eder ve böylece meyvelerin raf ömrünü artırır. Dalında veya hasat sonrası bozulmaları geciktirir ve kayıpları azaltır böylece ürünün getirisi artar.
 • Proton bitki hücresinin ozmotik potansiyelini artırarak, hücrenin su tutma kapasitesini (turgor basınç/hücrede su miktarı) artırır. Bu sayede meyvede irilik, renk, şekil ve bir örneklik bakımından daha kaliteli ürünler elde edilmesine yardımcı olmuş olur.
 • Proton bitkiler tarafından doğal olarak üretilen çeşitli çevresel stres şartlarına karşı ilk savunma bileşikleri olan fitoaleksinlerin sentezini teşvik eder.
 • Proton bitki savunma mekanizmalarını güçlendirir. Bu mekanizma sonradan kazanılmış sistemik dayanıklılık (SAR) olarak adlandırılır.
 • Organik Şelatlama etkisi ile besin maddelerinin alına bilirliği, PROTON içerisinde bulunan doğal alginik asit gibi şelatlayıcı uzun karbon zincirleri sayesinde artırılmış olur. Bu bileşikler sentetik şelatların aksine besin maddelerine daha zayıf bağlarla bağlanarak, besin maddelerinin bitki dokusuna geçişini ve biyolojik yarayışlı lığını artırır.
Kategoriler: , Product ID: 2941