PROMET Cu

Bakırlı Gübre Çözeltisi Cu-Sülfat İçerikli

* Küçük İyon Çaplı Moleküler Yapı.
* Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi.
* Yüksek Besleyici Etkinlik
PROMET Cu sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkilerin bakır gereksinimini mükemmelen karşılayan ve bakır noksanlığının neden olduğu fizyolojik sorunları kolayca ortadan kaldıran çok etkili bir üründür. Küçük iyon çapına sahip bakır, taşıyıcı içerikle desteklenmiş olup, bitki tarafından hızla absorbe edilir ve yüksek etkinlik gösterir.

Ambalaj: 
• 0.5 lt’lik plastik şişe
• 1 lt’lik plastik şişe

Biçimi: Sıvı

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
Bakır, enzimlerle ilgili pek çok reaksiyonda (oksidasyon), klorofil sentezinde, protein ve karbonhidrat senteziyle doku cidarlarında lignin üretilmesinde ve dane üretiminde görevlidir. Bitkiler kökleri vasıtasıyla bakırı, Cu+2 iyonu ve Cu-kileytler şeklinde alır. Bitki bünyesindeki bakır konsantrasyonu, aktif yolla alındığı miktara ve çinko alımına bağlıdır. Pek çok bitkinin ksilem özsuyunda anyonik kompleks halinde bulunan bakır, bakır-organik kompleksler şeklinde taşınır. PROMET Cu küçük iyon çaplı molekül yapısı ve taşıyıcı içerikle destekli özel bileşimiyle bitkide sistematik ve translaminar özellik gösterir. Sağlıklı büyüyen, güçlü ve dengeli bitki gelişimine olanak sağlar.

PROMET Cu’nun bitki besleme özelliği bazı metabolik olayları optimize eder. Bunlar; fotosentez sürekliliğinin sağlanması, enzim aktivitelerinin artırılması, klorofil oluşumunun desteklenmesi, bakırın karakteristik olarak çeşitli indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarında görev alması ve bu redoks tepkimelerinin düzenlenmesi, bitki bünyesinde protein kullanımının ayarlanması ve protein oluşumunun desteklenmesi, bitkide solunumun düzenlenmesi ve desteklenmesi, bitkilerde A vitaminin sentezlenmesi, bitki hücre duvarında lignin oluşumunda görev alması olarak sıralanabilir.

Kategoriler: , Product ID: 2937