Lithovit

The innovation among fertilizers

Lithovit Doğal CO2 yaprak gübresi açık ve kapalı alanlarda etkin olarak başarıyla kullanılabilir. Kalsiyum karbonat, çok sayıda mikro besin elementi ile desteklenmektedir.

Lithovit parçacıkları bitki stomaları yoluyla emilimi doğrudan yapılabilecek kadar küçüktür, [tanecik çapları 200 nanometre (0,0002 mm) ve 10 mikro (0,01 mm) arasında]. Yapraklarda hücre boşlukları arasında Lithovit parçacıkları CO2 ve diğer mikro elementleri serbest bırakarak aktif hale geçmesini sağlar.

Normal havanın CO2 içeriği %0,04 (on binde dört) vol. dır. Bu da düşük CO2 miktarı anlamına gelir. Düşük CO2 den en çok kültür bitkileri etkilenir ve optimum miktarda fotosentez yapamaz. Sıcaklık koşullarının olumlu olduğunu ve ortamda yeterli besin maddelerinin ve suyun bulunduğunu kabul etsek dahi maksimum fotosentez seviyesi havada  CO2  miktarının %0,1 (binde bir) vol. olması halinde gerçekleşir. Doğal CO2 yaprak gübresi Lithovit, kullanımı bitkilerde fotosentez performansını arttırır ve buna ek olarak Lithovit içeriği mikro besin elementleriyle bu etkisini daha da güçlü hale getirir. Lithovit, bitkilerde net bir iyileştirme performansı gösterir. Birçok bitkide bu özellikler daha hızlı büyüme, daha yüksek verim ve bir çok durumda düşük su ihtiyacı, ayrıca genel bir canlılık olarak kendini göstermektedir. Buna ek olarak bitkilerde mantar hastalıklarına karşı (yapraklarda pas, mildiyö, meyve çürüklüğü gibi) direncin arttığı, duyarlılığın azaldığı bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Lithovit ‘in Olumlu Etkileri;

  • Büyümeyi hızlandırır ve yeşil renklenmeyi yoğunlaştırır.
  • Bitkinin direncini, büyümesini ve canlılığı arttırır.
  • Bitkide don, kuraklık toleransını ve böceklere karşı direnci yükseltir.
  • Bitkilere gerekli eser element teminini sağlar.
  • Su gereksinimini azaltır.
  • Lithovit, bünyesinde %11 oranında Silisyum Dioksit (SiO2) bulundurmaktadır.
  • Bitkinin yapraklarında bulunan stomaları vasıtasıyla, bitki bünyesine alınabilmesine olanak sağlayan tane büyüklüğü %100’ü 25 Mikron ve daha küçük, %72’si 10 Mikron ve daha küçüktür.
  • Lithovit ile bitkiye %250 oranında daha fazla CO2 verilerek, bitkinin fotosentez yapma hızını önemli ölçüde arttırır.

Sonuç olarak Lithovit; Ürün verimini, ürünün kalitesini ve depolama özelliklerini arttırır.

Kategoriler: , Product ID: 2953

Açıklama