KTS (0-0-25-17S)

KTS nötr ile hafif bazik arası, klor ihtiva etmeyen berrak bir Sıvı Bitki Besin maddesidir. Yoğunluğu 1.47 kg/lt olan KTS’nin her 1 litresi, 345 gr Potas (K2O) ve 230 gr Kükürt (S) ihtiva eder.

 

KTS (0-0-25-17S) W/W  veya  (0-0-25-42SO3)
(0-0-36-25S) W/V

 

KTS, berrak ve Klor’suz Sıvı Bitki Besin Maddeleri içinde en yüksek oranda Potasyum ve iki formda Kükürt (Sülfat Kükürt’ü ve Elementel Kükürt) ihtiva eden tek seçenektir. 0°C deki suda dahi %100 oranında çözünür. Düşük sıcaklıklarda kristalleşmez. Yaygın olarak kullanılan pestisitlerin önemli bir çoğunluğuyla karışabildiği için tek uygulama avantajı sağlar.

 

KTS damla sulama, sprinkler ya da salma sulama ile uygulanabilir. Birçok diğer sıvı gübrelerle karıştırılabilir. Yapraktan uygulanabilir. Yaprak gübresi olarak kullanıldığında, KTS asidifiye edilmeden önce su ile seyreltilmelidir. KTS’li karışımlar 6.0 dan daha düşük pH derecelerine asidifiye edilmemelidir.

 

KTS, iz elementler ve zirai mücadele ilaçları ile karıştırılırken, tüm üretim alanında kullanıma geçmeden önce deneme karışımları ve uygulamaları yapılması tavsiye edilir.

 

Diğer sıvı gübre ve/veya zirai mücadele ilaçlarını KTS ile karıştırırken takip edilmesi gereken sıra; su, KTS, diğer gübre ve/veya zirai mücadele ilacı.

 

KTS, hava sıcaklığının 32°C nin üstünde olduğu zamanlarda hiçbir üründe yapraktan uygulanmamalıdır.  Yapraktan KTS uygulamaları sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde yapılmalıdır.

 

Zirai mücadele ilaçları ile karıştırılacaksa, uygunluğu görmek için Kavanoz testi yapılmalıdır.

 

KTS Zirai mücadele ilaçları ile karışımı, karıştırıcısı olan pülverizatörle yapılmalı ve karışım hemen kullanılmalıdır.

 

KTS’NİN KESİNLİKLE ÜSTÜN SEÇİM OLMASININ 10 NEDENİ;

 

  • BERRAK BİR SIVI ERİYİKTİR.
  • İDEAL BİR YAPRAK GÜBRESİDİR.
  • SIVI FORMDA BİTKİ TARAFINDAN ALINABİLİR EN YÜKSEK ORANDA POTASYUM VE KÜKÜRT İÇEREN BİR GÜBREDİR.
  • DEPOLAMASI KOLAYDIR.  KRİSTALLEŞMEZ.
  • KULLANIMI GÜVENLİ VE KOLAYDIR.
  • SIVI GÜBRELERİN ÇOĞUYLA KOLAYCA KARIŞIR.
  • GÜÇLÜ SIVI KARIŞIMLARIN VAZGEÇİLMEZ TEMELİDİR.
  • KLOR İÇERMEZ.
  • HER TÜRLÜ SULAMA SİSTEMLERİYLE UYGULANABİLİR.
  • KULLANILAN BİTKİLERDE, HASATTA VERİM VE KALİTE FARKI SAĞLAR.

KTS, Asit Gübrelerle Karıştırılmamalıdır.

Kategoriler: , Product ID: 2913