Ferrostrene

İçerik

 • Fe %6 EDDHA
 • %4.8 orto-orto
 • % 100 Suda çözünür

Fotosentez dünyada gerçekleşen en önemli enerji işlemidir. Fotosentez ile güneş enerjisi bitkilerde besine dönüşür. Bu nedenle bitkilerin üretim kapasitesi güneşin etkinliğine bağlıdır. Demir (Fe) elementi fotosentez işleminden sorumlu olan, klorofil pigmentinin sentezi için gereklidir. Klorofil ise güneş ışınlarını yakalamaktan sorumlu pigmenttir.

Bitkilerde zaman zaman ortaya çıkan açık yeşil renk/sararma demir eksikliğinin apaçık göstergesidir ve bitki sağlığının tehlikede olduğu anlamına gelir. Demir eksikliğinden kaynaklanan sararmada, başlangıçta yaprak damarları yeşil, damarlar arası sarıdır. İleri dönemde yaprakların tamamı sararır. Piyasada bulunan demir şelatları bitkilerde ortaya çıkabilecek bu eksikliği kısmen tedavi edebilir. Fakat Ferrostrene diğerlerinden farklı olarak düşük kullanım dozu ve yüksek etki seviyesi daha iyi çözüm sağlar.

En Etkili Formulasyon EDDHA ORTO-ORTO

 • Ferrostrene kimyasal kalitesi yüksek orto-orto EDDHA şelatıdır. %6 EDDHA şelatının % 80’i (% 4.8) orto-orto izomeri ile şelatlanmıştır.
 • Ferrostrene, yüksek orto-orto şelatı sayesinde etkili bir demir preperatıdır. Diğer demir preperatlarına oranla yüksek pH’lı topraklarda aktivitesi yüksektir ve kısa sürede etkili olur.
 • Ferrostrene’nin çözünürlüğü mükemmeldir. Mikrogranül yapısıyla kolay erir, tozumaz.
 • Bitkilerde Fe noksanlığına bağlı rahatsızlıkları kısa sürede tedavi etmeye yardımcı olur.

Bitkide Demir(Fe)’in rolü

 • Biyolojik azot bağlanması için gerekli elementlerden biridir.
 • Yeterli miktarda yarayışlı demir bitkilerde protein sentezi için gereklidir.
 • Klorofil üretiminde oksijenin taşınmasından sorumludur.
 • Solunumdan sorumlu enzim sisteminin önemli bir parçasıdır.
 • Yaprak kalınlığını arttırır. Besin alımını teşvik eder ve verimi artırmaya yardımcı olur.
 • Demir yaprak rengini koyulaştırır, güneş enerjisinden daha çok faydalanmasını sağlar.

Bitkide Demir(Fe) noksanlığının nedenleri

 • Aşırı fosforlu gübre uygulamaları,
 • Toprakta mangan (Mn) fazlalığı,
 • Aşırı soğuk ve nemli toprak şartları,
 • Toprakta kireç (Ca) oranının yüksek olması.
 • Yüksek kireç içeren gübre kullanımı veya doğrudan kireç uygulaması.

Yüksek pH’lı topraklar bitkiye demir alımını engeller.

Ferrostrene Kullanım Tavsiyeleri

 • Ağaçlara ilkbahar mevsiminin başlarında uygulanmalıdır. Turunçgil meyvelerinde yaz mevsiminden önce uygulanmalıdır.
 • Bahçe bitkileri ve süs bitkilerinde, dikim ile beraber veya vejetatif aktivitenin başlamasıyla uygulanmalıdır.
 • Ferrostrene’in sonucu, yeni yeşil yaprağın oluşmasıyla uygulamanın ilk haftasında tespit edilmeye başlanır. Bitkilerde Fe noksanlığının belirtisi olan sararmaları en kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Bitki aksamları canlı ve koyu yeşil renk alırlar.
 • Doğrudan toprağa suda çözünmüş olarak verilebildiği gibi, salma sulama, enjeksiyon ve damla-sulama sistemleriyle de uygulanabilir. Ayrıca gerekli durumlarda yapraktan uygulanmasında fayda vardır.
 • Meyve bahçeleri ve bağlarda, bitki iz düşümüne toprağa karıştırılarak kolaylıkla uygulanabilir. Toprağa uygulamadan sonra yeterli miktarda sulamanın yapılması önemlidir.
 • İlaç ve gübre karışımlarında bakır (Cu) ve/veya kurşun (Pb) içeren ürünlerle karıştırılmamalıdır. Damla-sulama sistemlerinde az miktarda uygulanan dozlar yüksek etkilidir.
 • Soğuk kış aylarında üretimi yapılan bitkilerde doğrudan bitkiye faydalı olur, bitkiyi canlandırır ve destekler.

Ferrostrene

ORTO-ORTO İzomerinin Önemi

Demir (Fe) noksanlığından kaynaklanan sararmalara karşı yüksek pH’lı topraklarda EDDHA şelatı oldukça etkilidir. Sadece orto-orto (o-o EDDHA) isomeri demir ile çok sıkı bir kimyasal bağ oluşturmasından dolayı topraklarda dahi etkili olabilen bir demir preperatıdır.

EDDHA şelatının kimyasal sentezi esnasında oluşan üç isomerden en etkilisi orto-orto isomeridir. Orto-para ve para-para isomerleri, demir ile Ferrostrene’nin içerdiği EDDHA demir şelatlı olan orto-orto isomeri kadar kuvvetli bir bağ oluşturamaz. Bu da Ferrostrene’nin şelat kalitesini ortaya koymaktadır.

Tavsiye Edilen Doz

Fidanlar 10 – 20 g / ağaç
Meyveye yeni başlayan ağaçlar 20 – 50 g / Ağaç
Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 80 – 100 g / ağaç
Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim) 100 – 150 g / ağaç
Narenciye (büyük ağaçlar) 150 – 200 g / ağaç
Bağlar (omca başına) 10 – 20 g
Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.) 500 g / da
Çilek, Ahududu 100 – 150 g / da
Tek yıllık / Çok yıllık çiçekler, saksı bitkileri(Krizantem, gerbera vb.) 600 g / da
Sebzeler (Sera, açık alan) 250 – 350 g / da
Tarla bitkileri 250 – 350 g / da

*Ferrostrene damlama ve toprağa serpme yolu ile uygulanabilir.

Kategoriler: , Product ID: 2947