Düşük biüreli üre gübresi

Düşük Biüreli Üre Gübresi Nedir?

Düşük biüreli üre (%46 N) suda tamamen eriyen, bitkilerde azot eksikliğini gidermeye uygun olan bir gübredir. Formülü (CO(NH2)2)’ dir. Bünyesinde %46üre azotu ihtiva etmektedir. Suda kolaylıkla eridiği için, yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Düşük biüreli üre gübresinin fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Azot (N) 46%

Düşük Biüreli Üre – Garanti Edilen İçerik

Düşük Biüreli Üre Gübresinin Faydaları

  • Azotu en yüksek gübredir.
  • Meyve ağırlığını arttırır.
  • Üre gübresinin azotu organik formdadır.(CO(NH2)2)
  • Bitkilerde hızlı gelişme sağlayarak yüksek verim elde edilir.
  • Etkisi kısa sürede görülür.
  • Yapraktan uygulamada bitkilere toksik etki yapmaz.
  • Azotu yapraktan alınan en hızlı gübredir.

Özellikle belirli dönemlerde bitkilere yapraktan yüksek dozlarda azot verilmesi istendiği takdirde, bunun herhangi bir toksik etkisi olmayan organik formda bir azot olması tercih edilmektedir. Bu bağlamda en ekonomik kaynak da üredir. Biüre, üre gübresinin üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olup, bitkilerde toksik etkiye neden olan ana etkendir. Taban gübresi olarak kullanılan normal ürede biüre oranı %1-2 dolayındadır. Bu miktarda biüre içeren, üre gübresinin yapraktan uygulanması halinde bitkilerde fitotoksite meydana gelmektedir.

Düşük doz uygulaması halinde ise bitkilerin özel durumlarda ihtiyaç duyulan yüksek azot oranları verilememektedir. Dolayısıyla yaprak gübresi olarak üre kullanılacağı ayrıca yüksek dozda ve hızlı alınabilecek şekilde azot yüklemesi yapılmak istendiği durumlarda kullanılan ürede biüre oranının düşük olması gerekmektedir.Düşük biüreli üre gübresinin, azot bileşimi organik âmin formundadır. Özellikle biüreye duyarlı bitki yetiştiriciliklerinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde üretilmiş olan bir yaprak gübresidir.

Kategoriler: , Product ID: 1258