Ato Serisi

Atofer | Topraktan Uygulama Preparatı Şelatlı Demir

Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu

Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil sentezi için önemlidir.

Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Toprakta bulunan bitkiye yarayışlı demir miktarı, toplam toprak demir içeriğine kıyasla azdır. Nötr ve bazik karakterli topraklarda ise yarayışlı demir miktarı daha da azdır. Noksanlık aşırı kireçleme ve ağır metallerin varlığında daha da artar. Yüksek mangan bulunması demir noksanlığına sebep olur.

Demir Noksanlığına Hassas Bitkiler

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.

Demir Noksanlığı

Demir noksanlığı kireçli ve yüksek pH’lı topraklarda daha fazla bulunmaktadır. Demir bitkide hareketsiz olduğu için kloroz, önce genç yapraklarda görülmektedir. Buna bağlı olarak bitkilerde demir noksanlığı belirtileri genç yapraklarda başlar, yaprağın iç kısımları sararır, damarlar yeşil kalır. İleri seviyelerdeki Fe noksanlıklarında, yapraklar beyaza yakın renk alır ve damarlarda sararmalar meydana gelir. Yeni gelişen yapraklar küçük kalır.

İçeriği

  • Fe EDDHA % 6
  • % 100 Suda çözünür

Tavsiye Edilen Doz

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYELER DOZ
Fidanlar 10 – 20 g
Meyveye yeni başlayan ağaçlar 50 g
Mahsül veren ağaçlar (normal verim) 80 – 100 g
Mahsül veren ağaçlar (yüksek verim) 100 – 150 g
Narenciye (büyük ağaçlar) 150 – 200 g
Bağlar (omca başına) 10 – 20 g
Süs bitkileri (gül, karanfil, vb.) 500 g / da
Tek yıllık / çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.) 600 g / da
Çilek, Ahududu 500 – 1000 g / da
Sebzeler 250 – 350 g / da
Tarla bitkileri 250 – 350 g / da

Atomix

Yapraktan ve TOopraktan Uygulama Preparatı – Şelatlı Mikro Elementler Karışımı

Mikro Elementlerin Bitkilerde Görevleri

Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişmesi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar.

Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı

Alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli bitkilerde sık sık uygulanması yararlıdır. Toprakta farklı koşullardan dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen mikro elementler en doğru birleşim ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanabilir.

Mikro Element Noksanlıkları

Mikro element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil bozukluğu, lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. Bitki büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.

Mikro Element Noksanlığına Hassas Bitkiler

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.

İçerik

  • Suda çözünür     Bor (B) : % 0.8
  • Suda çözünür     Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 0.5
  • Suda çözünür     Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4
  • Suda çözünür     Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 3
  • Suda çözünür     Molibden (Mo) : % 0.1
  • Suda çözünür     Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı : % 4

Tavsiye Edilen Doz

ÜRÜN DOZ UYGULAMA ZAMANI
Domates,Hıyar, Patlıcan 50 – 100 g / 100 L su Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile.
Narenciye 75 g / 100 L su İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında.
Elma, Armut 50 – 100 g / 100 L su Çiçeklenme öncesi, meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası.
Şeftali, Kayısı, Kiraz 50 – 100 g / 100 L su Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası.
Tahıllar 300 g / 100 L su Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi. En az 50 L / da su ile.
Üzüm 100 g / 100 L su Çiçeklenme öncesi.
Çeltik 200 g / 100 L su Kardeşleme başlangıcında ve 1 ay sonra.
Mısır 300 g / 100 L su 4-6 yaprak döneminde en az 30 L / da su ile.
Pamuk 300 g / 100 L su Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30 L / da su ile.
Şeker Pancarı 70-100 g / 100 L su 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra.
Soğan 200 g / 100 L su 4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama.
Yer fıstığı – Soya 150 g / 100 L su Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonra.
Kavun, Karpuz 150 g / 100 L su Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile.
Patates 100 gr/ 100 L su Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama.
Fındık 150 g / 100 L su Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra.
Süs Bitkileri 50-100 g / 100 L su Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile.

Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:

Sebzeler Süs Bitkileri Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre)
0,2 – 0,5 kg / da 20 – 100 g / bitki
Kategoriler: , Product ID: 2945